Välj en sida

Teak

Teak (Tectona grandis) är ett av världens mest efterfrågade och högst prissatta träslag.

Användningsområden

Tack vare teakens egenskap att vara motståndskraftigt och vattentåligt används det bland annat som båtdäck, i båtinredningar, möbler, bänkskivor, golv, dörrar och fönsterkarmar där krav på fukttålighet är nödvändigt.

Teak har naturliga oljor som gör den lämplig för utsatta miljöer, där den klarar sig bra utan behandling. Teaken används till stor del i Indien till dörrar, fönsterkarmar och möbler i äldre hus eftersom den är väldigt motståndskraftig mot termitattacker. Under 1950- och 60 talen fick teak ett uppsving med en stil som hette ”Dansk modern”-stil då det skapades många, idag väldigt eftertraktade, vintagemöbler.

Löven från teakträden används till att göra Pellakai gatti (Jackfruit dumpling), där man häller frityrsmet i teaklöven för att sedan förångas och ätas. Att äta bladen på detta sätt är vanligt i kustdistrikten Dakshina, Kannada och Udupi i Indien.

Teak är en matplanta för larvfamiljen Endoclita som består av E. aroura, E. chalybeatus, E. damor, E. gmelina, E. malabaricus, E. sericeus och E. signifer. Hyblaea puera, är en insekt som härstammar från Sydost-Asien och är en teakpest vars larv livnär sig på teak och andra träslag som är vanliga inom det området.

 

Planteringsområden

Teakplantage utgör ungefär 8 procent av den totala tillgängliga planteringsytan i de länder med klimat lämpligt för teakplantering. År 1995 påträffades 94 % av världens teakplantage i de tropiska delarna av Asien (Indien 44 % och Indonesien 31 %). Andra delar av denna region med betydlig andel planterad teak var Thailand (7 %), Myanmar (6 %), Bangladesh (3,2 %) och Sri Lanka (1,7 %). Ungefär 4,5 % av världens planterade teak kommer från de tropiska delarna av Afrika (Elfenbenskusten och Nigeria), resterande teakplantage finner man i Centralamerika och Västindien. (http://pacificteak.com/teak%20trends.pdf)

FAO: s senaste rapport indikerar att den globala planteringen ökar med 100 000 hektar per år. Den största planteringsökningen sker i Indien, Myanmar, Thailand, Indonesien och Panama.

 

Ekologi

Tectona grandis är ett stort lövträd med en rund krona som, under fördelaktiga förhållanden, har en jämn cylindrisk trädstam som mäter upp till 25 m i höjd. Bladen är breda, elliptiska och vanligtvis mellan 30 till 60 cm långa. Teak från äldre träd som har växt fritt i naturliga regnskogar är något hårdare och mer motståndskraftig till skillnad från den planterade teaken. Efter torkningen blir dock kvaliteten på den planterade teaken nästan densamma som den längre växande teaken.

Tectona grandis växer som bäst i tropiska, fuktiga miljöer på under 1 000 m höjd. Den växer bäst i miljöer med en årlig nederbörd mellan 1 259 till 3 750 mm, minitemperatur mellan 13º till 17ºC och maximitemperatur på mellan 39º till 43ºC. Naturliga teakskogar växer i huvudsak i kuperad och böljande terräng där marken består av basalt, granit, skiffer, gnejs, kalksten och sandsten. De bästa teakskogarna, både naturliga och planterade, växer i väldränerade alluvium. Teakplantering har misslyckats när de har försökt etableras i sänkor med lerjord.

Tectona grandis är ett trädslag som är mycket ljuskrävande. Teakträdet börjar blomma och fälla frön vid ung ålder och producerar rikligt med frön nästan varje år. Fröets tjocka och hårda skorpa omöjliggör enkel groddning och för en stor del färska frön tar det flera år innan de blir en planta. Teakfrön håller sig dock fruktbara under många år. Innan sådden förbehandlar man fröna genom att växelvis blöta och torka dem. Först blöter man dem i tolv timmar och sedan sprider man ut de i solen under tolv timmar. Detta repeteras under 10 – 14 dagar innan man sår fröna i grunda bäddar av grov torv täckta i sand. Sedan gror fröna i 15 till 30 dagar. (”Silviculture and Management of Teak” Kadambi, K.)

 

Miljö/CO2

Världens naturliga regnskog skövlas i en alarmerande takt och tyvärr tycks avverkningen bara öka, trots alla larmrapporter. Varje år försvinner cirka 15 miljoner hektar regnskog, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges yta.

Av den tropiska regnskogen, som breder ut sig som ett grönt bälte kring ekvatorn, har mer än hälften försvunnit under de senaste 100 åren. Fortsätter det i samma takt kan de tropiska skogarna vara helt borta redan om 50 år. Och större delen av flora och faunan kan aldrig mer återskapas av människan igen. (SNF)

Tectona Capital bedriver en miljöinriktad trädplantering och skötsel. Varje hektar med planterad teakskog binder ca 28 ton koldioxid per år vilket motverkar växthuseffekten. Fyra aktier i Tectonas plantager binder ungefär lika stor mängd koldioxid som en normalstor bil släpper ut. Ökade restriktioner vad gäller avverkning av de naturliga teakskogarna i bland annat Indien har redan höjt marknadspriset på odlad teak.