Välj en sida

Om oss

Från frö till avverkning

sweTeak är i grunden ett planterings- och skogsföretag som utför plantering, skötsel
och förvaltning av teakplantage i Panama och som sedan det grundades 2006 har
planterat över en halv miljon träd över flera hundra hektar mark. Vår främsta uppgift är att maximera avkastningen samt bedriva en ansvarsfull och miljömässig skötsel av
träden. Vi ombesörjer allt från inköp av mark, plantering, löpande skötsel, avverkning
och försäljning.

 

En investering som frodas

Skog är en klassisk, stabil och säker investering som bokstavligt talat växer för varje år. Att investera i teak är en relativt lång och trygg, annorlunda och konkret investering. Som skogsägare ser man träden växa stadigt, oavsett börsens utveckling.

 

Grönt tänk

Regnskog skövlas för kortsiktiga vinstintressen och djurens livsmiljöer krymper. Detta
måste upphöra! Det finns tillräckligt med mark för att plantera träd och låta den riktiga skogen vara men det kräver ett långsiktigt tänk — och det har vi.

Eftersom teakträden växer så det knakar är de redo för avverkning redan 20 år efter
plantering. Förutom en god tillväxt binder träden en betydande mängd koldioxid vilket minskar växthuseffekten. Teakplantage bidrar också positivt till miljön i den
bemärkelsen att man återplanterar mark och bedriver ett uthålligt skogsbruk.

sweTeak bedriver ett uthålligt skogsbruk där plantering av skog sker på gammal
betesmark och sedan tidigare avskogade områden istället för att exploatera befintliga
skogsområden. Vi utför minimalt med gödsling och använder insektsbesprutning
endast i yttersta nödfall. Ogräsbekämpning med kemiska preparat används
överhuvudtaget inte.

 

Jobb växer fram

På fastigheten i Panama arbetar cirka 15 personer under förmånliga förhållanden.
Arbetet är säsongsbetonat och under planteringssäsong anställs betydligt fler. Detta
bidrar till att skapa arbeten åt lokalbefolkningen och vi är noga med att ge goda löner,
försäkringar och sociala förmåner. De anställda utbildas också i att använda
skyddsutrustning, hantera maskiner och trädskötsel.