Om oss

Från frö till avverkning

Sweteak är i grunden ett skogsföretag som utför plantering, skötsel och förvaltning av trädodlingar i Panama, och som sedan det grundades 2006 har planterat över en halv miljon träd på över flera hundra hektar på våra egna marker. Vår främsta uppgift är att plantera träd samt bedriva en ansvarsfull och miljömässig skötsel av träden. Vi ombesörjer allt från inköp av mark, plantering, löpande skötsel, avverkning och försäljning.

Växande grön investering

Träd är en klassisk, stabil och säker investering som bokstavligt talat växer för varje år. Att investera i teak är en relativt lång och trygg och konkret investering. Som trädägare ser man de växa stadigt, oavsett börsens utveckling.

Gröna tankar

Regnskog skövlas för kortsiktiga vinstintressen och djurens livsmiljöer krymper. Detta måste upphöra. Det finns tillräckligt med mark för att plantera träd och låta den urgamla skogen bevaras för vår planet. Men det kräver ett långsiktigt tänk — och det har vi på Sweteak.

Eftersom teakträden växer så snabbt i Panamas klimat är de redo för avverkning redan 20 år efter plantering. Förutom en god tillväxt binder träden en betydande mängd koldioxid vilket minskar växthuseffekten. Teakplantage bidrar också positivt till miljön i den bemärkelsen att man återplanterar mark och bedriver ett uthålligt skogsbruk.

Sweteak bedriver ett uthålligt skogsbruk där plantering av träd sker på gammal betesmark och sedan tidigare avskogade områden istället för att exploatera befintliga skogsområden. Vi utför minimalt med gödsling och använder insektsbesprutning endast i yttersta nödfall. Ogräsbekämpning med kemiska preparat används överhuvudtaget inte.

Jobben växer fram

På våra odlingar i Panama arbetar cirka 15 personer under förmånliga förhållanden. Arbetet är säsongsbetonat och under planteringssäsong anställs betydligt fler. Detta bidrar till att skapa arbeten åt lokalbefolkningen och vi är noga med att ge goda löner, försäkringar och sociala förmåner. De anställda utbildas också i att använda skyddsutrustning, hantera maskiner och trädskötsel.