Kallelse årsstämma 2021

Aktieägarna i Tectona Skogsfond AB, org.nr. 556797-7094, kallas härmed till årsstämma den 21 juni kl 1300, i bolagets lokaler på Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm.